Lab Skills

1454349919042Cilj projekta jest potaknuti studente MLD-a na usavršavanje vještina u laboratorijskom radu i omogućiti studentima proširivanje stečenih znanja.

Radionice obuhvaćaju predanalitku i pogreške vezane uz nju, te sve postupke do tumačenja laboratorijskih nalaza. Na određenu temu studenti svih godina susreću se sa stvarnim slučajevima te imaju priliku surađivati sa stručnjacima iz određenih kliničkih područja.

Značaj ovakvog projekta za studente je implementacija teorijskih znanja u praktičan laboratorijski rad te stjecanje iskustva korisnih za budućnost.

Želja nam je ovim projektom ohrabriti studente na razvijanje vještina u rješavanju kliničkih problema, te komunikacijskih vještina u timskom radu i laboratorijskom okruženju.