CMLDSA Mentor

fc3Cilj projekta je briga o novim generacijama studenata MLD studija. Mentori djeluju preko zajedničke mail adrese na koju studenti mogu poslati upit o različitim temama, od onih vezanih za studij i studiranje na Mefos-u, do korisnih informacija o događanjima na Fakultetu i Sveučilištu.

Studenti viših godina mogu se prijaviti za mentorstvo na mail adresu udruge (cmldsa.os@gmail.com) i postati dijelom projekta čiji je glavni cilj pomaganje kolegama, unaprjeđivanje komunikacijskih vještina i stjecanje novih mogućih prijateljstava.

Mail mentora na koji možete poslati svoje upite: cmldsa.os@gmail.com